Reparering av fortau ved Ytre Kongsgård

Så godt som alle betongheller på fortau langs Håkon den VIIs plass ved Ytre Kongsgård var løse, og vi fikk sent i høst i oppdrag å utbedre hele fortauet. En del av hellene vippet og utgjorde snublefeller for myke trafikanter.

Med masse trafikk, verneverdige trær og kulturminnelovens krav i forhold til inngrep i automatisk fredet kulturminne, tok det litt tid før vi kom i gang med selve utbedringen. Men med solen høyt på himmelen og friskt mot gikk vi på oppgaven med stor optimisme og regnet med å kunne holde tidsskjemaet og å bli ferdige i god tid før jul.

Elver med vann langs fortau

Vi kom godt i gang, fikk montert skilt og sikring, plukket opp alle hellene og fjernet den massen som skulle ut. Så la vi lag på lag med ny masse og duk, og komprimerte godt før vi begynte med resetting av heller. Men så kom regnet! Og det var ikke måte på! Det fosset ned døgnet rundt, i to-tre uker. Vi så ingen lysning i været, og med alt regnet begynte sanden å renne vekk for oss i elver med vann.

Arbeidet rant bokstavelig talt vekk mellom fingrene på oss, og vi skjønte at vi måtte gi tapt for værgudene. Vi ble derfor i samråd med byggherre, Statens vegvesen, enige om å rydde opp og avslutte for så å komme i gang på en litt mer egnet årstid. En beklagelig løsning, men den beste med tanke på kvalitet. Så om noen har spekulert på hva som skjedde her, så skjønner vi det, men vi kommer tilbake om få uker og fikser fortauet.

Viktige elementer på plass

Noen av de store oppgavene ble vi ferdige med. Vi fikk blant annet tatt opp gammelt fundament til lyssignal, satt ned nytt fundament inntil husveggen og etablert lyssignal igjen. Det ble samtidig også strekt en strømkabel gjennom hele skiltportalen over Prinsens gate, slik at vi fikk strøm til lys på motsatt side. Nå gjenstår overflatearbeid på fortauet, og vi håper å komme i gang med setting av heller i april.

Meny