Reparerer Heimdalsveien

Siden i sommer har vi jobbet med reparering av Heimdalsveien fra like sør for rundkjøringa FV900 / Kattemskogen og ca 700 meter opp mot sentrum. Mange har opplevd at veien her plutselig var blitt i en helt håpløs stand, med telehiv, massevis av hull, humper og sprukken asfalt.

Årsaken til at veien ble i så dårlig forfatning er at et 700 meter langt rør sist vinter ble presset under veibanen fra rundkjøringa ved Kattemskogen og opp til Heimdal sentrum. Røret skal frakte kloakk fra Melhus til vannrenseanlegget i Trolla. Metoden ble valgt for å slippe å grave en 700 meter lang grøft gjennom hele Heimdal sentrum. Før trekkingen ble det brukt et gigantisk bor som laget tunnel under veibanen. Boringen førte imidlertid til at deler av Heimdalsveien fikk omfattende skader.

Det er bentonittleire som har ødelagt bærelaget i veien. Leira ble sammen med vann brukt for å smøre borekrona under rørarbeidet. De faste massene under asfalten er nå full av leire som gir tele- og setningsskader.

Ukjent skadeomfang på forhånd

På oppdrag fra Statens Vegvesen har vi siden først i juli gravd ca 2 m dypt, skiftet ut masser, lagt ned duk og drenert de 700 meterne fra rundkjøringa og nordover. Vi begynner nå å se en ende på arbeidet og er i gang med tilbakesetting av kantstein og brostein i den første fasen.

Vi har så utbedret grunnforholdene i rundkjøringa samt 80-90 meter sør for rundkjøringa.

Vi skal nå også reparere en liten bit av Heimdalsveien mellom jernbanebrua og Sivert Thonstads vei på nordsiden av Heimdal sentrum. Usikkerhet omkring skadeomfang før arbeidet begynte gjorde at vi var litt spente på hva oppgravingen ville vise, og hvor mye arbeid det her ville føre med seg, men nå ser det ut til at vi nærmer oss en ende. Veien skal være ferdig asfaltert om ca to uker.

Meny