Ny type merking av sykkelveier

På oppdrag fra Trondheim kommune har vi i samarbeid med Minor Industriplast AS merket tre ulike sykkelveier i Trondheim sentrum med nye merker og ny type merkemaling. Dette er i første omgang testing av ny type merkemaling for å finne de beste løsningene for Trondheims syklister, og for tydelig å vise hvor syklister skal ferdes.

De tre områdene som er plukket ut som testområder er bak Rosendal kino i Gamle Kongevei, gjennom en kulvert på en sykkelvei på Tempe og to plasser øverst og nederst i Vollabakken.

Så blir det interessant å se hvordan dette fungerer!

Meny