Ny gangvei ved Kristiansten Festning

Vi jobber for tiden med utbedring av stien som går fra Kristianstensbakken til Festningsgata. Dette er en ny utbedring i tråd med Miljøpakken i Trondheim. Den smale stien skal bli en fin gangvei bred nok til at den kan brøytes og holdes åpen vinters tid også. Stien oppgraderes først og fremst for fotgjengere, så det vil ikke bli lagt asfalt her, men vi har lagt veiduk og holder nå på med grusing av stien, så dette blir en veldig bra gangvei. Vi har satt ned nye sandfangkummer for å ta unna mye av vannet og i det bratteste partiet bruker vi knust asfalt for god stabilitet og for at dekket ikke skal renne vekk i dårlig vær. Det blir satt opp gatelys, rekkverk på det bratteste partiet, samt en benk hvor du kan ta en pause og nyte den flotte utsikten herfra. Kommunen vil ha en offentlig åpning når stien er ferdig først i oktober.

Bekjempelse av Slirekne

Samtidig som vi jobber med utbedring av snarveien ved Festningen, jobber vi også med ugressbekjempelse av den svartelistede og veldig hardføre bambuslignende planten Hybridslirekne. Denne planten blir ca 2-3 m høy, og det heter seg at biter av greinene og røttene på størrelse med en fingernegl kan gi opphav til nye planter! Vi har derfor tatt veldig strenge forhåndsregler i arbeidet med bekjempelsen av denne planten. For å få med røttene har vi gravd 3 m dypt. Vi har dekket til planet på hengeren med en presenning som er stor nok til at vi også kan pakke den godt rundt plantene og deretter kjørt ugresset direkte til forbrenning på avfallsmottaket. Også renhold av utstyr er superviktig for å unngå spredning. Det er å forvente at det tar 3 år før vi har greid å bekjempe denne planten helt.

Meny