Miljøfyrtårn – Graver AS har sertifisering

Høsten 2015 ble vi sertifisert med Miljøfyrtårn

Graver AS ønsker å fremstå som et miljøvennlig og ressursbevisst firma og vi skal forbedre våre miljøprestasjoner årlig. Ryddighet og orden skal være vårt kjennemerke. Det er et mål at hver enkelt ansatt tenker på miljø og er miljøbevisste i det daglige.

Vi er stolte av å ha sertifisering som Miljøfyrtårn. Vi kan nå dokumentere vår miljøsatsing! Dette er vi viktig for oss, både for å vise miljø- og samfunnsengasjement ute, og ikke minst innad i Graver AS.

Vi skal ha et bevisst forhold til hvem vi samarbeider med, våre innkjøp, transport, avfallsrutiner,  gjenbruk, energiforbruk og HMS. Vi jobber for å gjøre mest mulig av dagens skjemavelde digitalt, slik at vi finner våre sikkerhetsdatablad, avfallsinstrukser, sjekklister og skjema for dokumentering på nettbrett eller telefon samme hvor vi befinner oss. Dette vil gi oss bedre flyt i hverdagen, bedre oversikt, kontroll og tilgjengelighet.

Vi har tro på at vi jobber riktig og at vi tar miljøansvar i praksis, noe som også kommer kundene våre til gode. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Du kan lese mer om Miljøfyrtårn her: http://www.miljofyrtarn.no/

Meny