Oppdatert maskinpark for mange ulike oppdrag

Med en oppdatert maskinpark tar vi på oss alt av graving, grunnarbeid, vann- og avløp, betongarbeid og utomhusarbeid, samt brøyting, strøing og feiing m.m.

Vi har en fleksibel maskinpark som gjør oss i stand til å ta på oss mange ulike oppdrag.