IMG_041924 09 15 01024.09.15 00624.09.15 005Fylling av hull etter slirekne

 

Vi jobber for tiden med utbedring av stien som går fra Kristianstensbakken til Festningsgata. Dette er en ny utbedring i tråd med Miljøpakken i Trondheim. Den smale stien skal bli en fin gangvei bred nok til at den kan brøytes og holdes åpen vinters tid også. Stien oppgraderes først og fremst for fotgjengere, så det vil ikke bli lagt asfalt her, men vi har lagt veiduk og holder nå på med grusing av stien, så dette blir en veldig bra gangvei. Vi har satt ned nye sandfangkummer for å ta unna mye av vannet og i det bratteste partiet bruker vi knust asfalt for god stabilitet og for at dekket ikke skal renne vekk i dårlig vær. Det blir satt opp gatelys,  rekkverk på det bratteste partiet, samt en benk hvor du kan ta en pause og nyte den flotte utsikten herfra. Kommunen vil ha en offentlig åpning når stien er ferdig først i oktober.