IMG_0458

Fuglesangen er en del av Miljøpakkens snarveiprosjekt. Graver AS har hatt gleden av å utføre alt arbeid i forbindelse med opprusting av skolevegen «Fuglesangen» på Byåsen. Dette er en snarvei fra boligområdene på Selsbakk til skolene på Hallset. Denne snarveien har tidligere vært ufremkommelig vinters tid, men nå er den utvidet og gruset opp slik at det kan brøytes og strøes. På denne måten får skoleelevene fra Selsbakk en trygg og trivelig skoleveg året rundt, og Trondheim Kommune slipper utgifter til skoleskyss.

Varaordfører Knut Fagerbakke sto for den offisielle åpningen av snarveien Fuglesangen på Selsbakk mandag morgen. Dermed er snarvei nummer to i Miljøpakkens snarveiprosjekt rustet opp og åpen.

Les mer her: http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article10974118.ece