transport

Driving home for Christmas

Spektakulær transport på E6 – husene skal hjem til jul! Ny E6 trasse var bestemt, og gården måtte vike! Dette er i seg selv ganske trist! Men når det først ble bestemt slik, begynte gårdeierne på en