betongheller

Reparering av fortau ved Ytre Kongsgård

Så godt som alle betongheller på fortau langs Håkon den VIIs plass ved Ytre Kongsgård var løse, og vi fikk sent i høst i oppdrag å utbedre hele fortauet. En del av hellene vippet og utgjorde snublefeller for myke