SAM_1025

Siden høsten 2015 og frem til i dag har vi jobbet med fortausreparasjoner for Trondheim Bydrift fra Prinsen kino til Olav Tryggvasons gate.

Sprukne heller er skiftet ut og snublefeller av ulike slag er justert slik at de ikke lenger er til hinder for alle oss som ferdes på fortauet. Fotgjengerfelt har fått universell utforming med ledelinje og taktile heller markert med tydelige skråskjærte granitt kantsteiner, slik at også svaksynte skal få litt hjelp til å finne frem. I tillegg er vann drenert vekk, kumme satt ned, kumlokk justert m.m.

IMG_0020

Det ser nå veldig bra ut langs Prinsens gate, og alt som kan forårsake at noen snubler er byttet ut eller justert bedre på plass. Alle fortauskanter som var lavere enn asfaltert vei er også hevet, slik at det ikke er noen tvil om hvor fortauskanten går.

I disse dager jobber vi utenfor det gamle sentralbadet nederst i Prinsens gate. Vi er avslutningsvis i gang med å justere en kumme og hellene rundt slik at vannet renner riktig vei, og slik at fortauet oppleves som behagelig å gå på.

IMG_0023

Vi vil berømme både fotgjengere og bilister for positiv og sporty holdning til at arbeid pågår. Vi har gjort så godt vi kan for ikke å forstyrre, og på de mest trafikkerte hjørnene har vi også valgt å jobbe natt for å vær minst mulig til hinder både for busser og annen trafikk. Men likevel er det ikke til å unngå at vi blir litt i veien, men jobben må gjøres, og nå har vi fått oppgradert vesentlig på fortauene nedover Prinsens gate. Vi takker Trondheim Bydrift for veldig godt og trivelig samarbeid med fortausreparasjonene.