Boligområdet Flatheim på Tanem i Klæbu er et nytt byggefelt under oppføring. Byggetrinn 1 er så godt som ferdig. Husene er satt opp og her mangler vi bare å få lagt på matjord. Graver AS har utført alt grunnarbeid, vann- og avløp, strømkabler m.m. Vi har kjørt bort ca 6000 m³ med myr og erstattet den med røys for å få et stabilt underlag. Vi har også gjort alt av betongarbeid til 4 eneboliger i rekke, samt en firemanns bolig. Vi har støpt ytterligere en plate til en firemannsbolig som enda ikke er satt opp.

Graver AS har også ordnet uteområdet og sørget for asfaltering. Byggetrinn 2 er nært forestående, og husene skal settes opp av Block Watne.