IMG_0458

Varaordfører Knut Fagerbakke sto for den offisielle åpninga av snarveien Fuglesangen på Selsbakk mandag morgen. Dermed er snarvei nummer to i Miljøpakkens snarveiprosjekt rustet opp og åpen. Graver AS har utvidet og forbedret gangveien slik at den kan holdes åpning med brøyting vinters tid. På den måten sparer Trondheim Kommune penger på skoleskyss, og ungene fra Selsbakk har en trygg og fin skoleveg til Hallset og Selsbakk skole.